Glossary


nacionalni parksearch for term
Nacionalni park je prirodno kopneno i/ili priobalno područje određeno radi: a) zaštite ekološkog integriteta jednog ili više ekosistema za sadašnje i buduće generacije; b) isključivanja eksploatacije ili posjeta koje mogu uzrokovati promjene i oštećenja prirode, c) osiguranja osnova za duhovne, naučne, obrazovne, rekreacione i posjetilačke svrhe. Nacionalni park utvrđuje se s ciljem: -zaštite prirodnih područja od izuzetne vrijednosti, nacionalnog i međunarodnog značaja za duhovne, naučne, edukativne, rekreacione ili turističke svrhe; očuvanja izvornog stanja biotičkih zajednica, genetičkih resursa i vrsta; osigunja ekološke stabilnosti i raznolikosti; osiguranja korišćenja u inspirativne, edukativne, kulturne i rekreacione svrhe, isključujući eksploataciju ili posjete koje mogu prouzrokovati promjene i oštećenja prirode; održavanja ekoloških, geomorfoloških i estetskih karakteristika zbog kojih je područje proglašeno zaštićenim.