Federacija BiH

Studija energetskog sektora u BiH, Modul 13 - Okoliš

U aprilu 2008. godine predstavljena je Studija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, opsežan dokument u 18 knjiga, čiji ciljevi su pomoć u definiranju državne energetske strategije, integriranje BiH u regionalno tržište energije i potrebne investicije u ovaj sektor do 2020. godine.

Vjetrenica

There are only 20 caves in the world that have over 20 underground species. By biodiversity of its underground fauna, Vjetrenica is the first in the world. It accounts for 92 described species adapted only to undersoil life not able to survive under different circumstances. there are also 6 more species in the process of scientific description.

Prednacrt Zakona o šumama

Priprema novog zakona o šumama za Federaciju BiH je u toku. Pošaljite nam vaše komentare!

Nivo: 
FBiH
Date: 
02/12/2011

Strategija zaštite okoliša Federacije BiH

2009. je izdata Strategija zaštite okoliša Federacije BiH.

Studija energetskog sektora u BiH, Modul 12 - Upravljanje potrošnjom, štednja energije i obnovljivi izvori energije

U aprilu 2008. godine predstavljena je Studija energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, opsežan dokument u 18 knjiga, čiji ciljevi su pomoć u definiranju državne energetske strategije, integriranje BiH u regionalno tržište energije i potrebne investicije u ovaj sektor do 2020. godine.

Prenj-Čvrsnica-Čabulja

The suggested National Park Prenj-Cvrsnica-Cabulja is placed in the northern part of Herzegovina, latitude 43°21’25” – 43°43’12” and longitutde 17°25’00” – 17°58’12”. The maximum surface area of this potential National Park is 99 500 ha. The area of Prenj-Cvrsnica-Cabulja and Vran mountains (Cabulja and Vran belong to Cvrsnica masiff) is placed in the central part of Dinarides.

Šumarstvo i drvna industrija u dubokoj krizi

Šumarstvo i drvna industrija u Federaciji BiH prolaze kroz najteži period poslovanja u posljednjih desetak godina. Proizvodnja šumskih sortimenata za sedam mjeseci ove godine smanjena je za 22,5 posto, prodaja trupaca četinara za 33 posto.


Igman-Bjelašnica-Treskavica-Visočica

The suggested national park Igman-Bjelasnica-Treskavica-Visocica is placed in central Bosnia, within the Federation of BiH, latitude 43°30’05” – 43°50’03” and longitude 7°58’12” – 18°24’33”. It belongs to Sarajevski and Hercegovacko-Neretvljanski canton. The main entrance to the site is located 15 km to the southwest from Sarajevo.

Politika zagadila vodu

Fond za zaštitu okoline u Federaciji nikada nije profunkcionisao. Njegov rad je blokiran, direktor nikada nije imenovan, a iza svega kako se čini, stoji moćan lobi velikih zagađivača koji za zaštitu okoliša, a to su po zakonu dužni, još uvijek ne plaćaju ni jednu marku.

Opširnije ovdje ...

Selma Boračić


Syndicate content